• ගෙදර
  • වීදුරු වාරණ පැහැදිලි

වීදුරු වාරණ පැහැදිලි

  • ෂවර් වක්‍ර බිත්තියේ පැති වර්ණ වීදුරු කොටස

    Hollow glass block in shower curved wall Product Hollow glass block in shower curved wall Size 190*190*80mm, 190*190*95මි.මී., 145*145*90මි.මී., 145*145*80මි.මී., 240*240*80මි.මී., 240*115*80mm Color Clear, Bronze, අළු, Green, light Blue, Dark Blue, black, yellow, purple, pink, etc Application Decorative, building, etc Feature Previous to light but not transparent Sound insulating High thermal…
  • clear glass block Bathroom Window

    Glass Block Bathroom Window Item: Glass blocks bathroom window Model NumberICE-SHADOW Material: Glass size: 190x190mm Thickness: 80mm Shipping: 5~10days lead time. By vessel,DHL/TNT/FedEx express, air freight etc. Colour: Blue, purple, green, gray, brown, red, orange, yellow, transparent,clear, etc. Delivery & Service: Timely delivery each time. Provide reliable service .…
1 පිටුව 1 of 1

ඔබේ පණිවිඩය අපට යවන්න:

NOW පරීක්ෂණයක්
NOW පරීක්ෂණයක්