บล็อกแก้วอาคาร

เราเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำของกระเบื้องเซรามิกในประเทศจีน,รวมทั้งกระเบื้องพอร์ซเลนขัด,กระเบื้องเซรามิกขัด,เต็มกระเบื้องเคลือบขัด,กระเบื้องไม้,กระเบื้องผนัง. นอกจากนี้เรามีการผลิตกระเบื้องโมเสคและบล็อกแก้ว.
สอบถามข้อมูลในตอน